Wśród obszarów, nad którymi pracuję z moimi klientami znajdują się:

 

• depresja, stany obniżonego nastroju
• trudności w komunikacji ;
• uzależnienia i tendencje do uzależnień od substancji oraz zachowań;
• problemy wynikające z życia w rodzinie z osobą uzależnioną;
• aktualne trudności w życiu związane z dzieciństwem spędzonym w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców ma problem alkoholowy;
• dorastanie w rodzinie dysfunkcjonalnej;
• przeżywanie nasilonych  i trudnych stanów emocjonalnych tj. złości, smutku, wstydu, poczucia winy i nieradzenie sobie z nimi
• śmierć, żałoba, utraty (rozstania, strata pracy, strata sprawności, zdrowia);
• poronienia i problemy emocjonalne w okresie ciąży, porodu i w okresie poporodowym;
• stres, bezsenność i problemy z odpoczynkiem;
• nieradzenie sobie w życiu zawodowym;
• konflikty i problemy dotyczące trudności w funkcjonowaniu w relacjach i życiu społecznym;
• niskie poczucie wartości
• dolegliwości somatyczne, psychologiczne zagadnienia związane z przewlekłymi lub powracającymi chorobami

• lęk, niepokój, nerwice;

• kłopoty w związku, problemy małżeńskie;
• doświadczanie przemocy;